Om oss

West Pride är en ideell (icke vinstdrivande) organisation. År 2007 höll vi vår första Pridefestival och sedan dess har vi arbetat med visionen om att skapa en jämlik värld fri från fördomar och diskriminering.

Varje år arrangerar vi en stor Pridefestival, men vi bedriver också verksamhet året runt. Bland annat genom HBTQI-utbildningar och HBTQI-diplomering för skolor och organisationer i Västra Götaland. Vi skapar också mötesplatser och arenor för samtal och reflektion för att uppnå kunskapsfördjupning, attitydförändring och samhällspåverkan. Vi vill vara en positiv kraft för förändring både lokalt och globalt och vårt syfte är därför att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur.
Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar hela verksamheten och gäller även alla våra samarbetspartners och externa aktörer. Alla våra samarbetspartners måste också respektera den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

Värderingarna innebär att vi ställer oss bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om kvinnors rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter.

West Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

Våra värdeord

Gemenskap

West Pride sprider glädje. West Pride är en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra besökare ska känna sig stärkta i sin identitet och i sina livsval.

Öppenhet
På West Pride bemöts alla med respekt. Vi är välkomnande och ömsesidigt inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat där debatter och ifrågasättande får ta plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet


Alla ska kunna vara med på och ta del av West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot icke tillgänglighetsanpassade lokaler och vi erbjuder programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är också gratis och öppet för alla besökare.

Engagemang

West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som sträcker sig långt utanför festivalens tid och rum. West Pride förändrar attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. Vi är solidariska med andra delar av världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande

På West Pride erbjuds konst och kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas, utvecklas och förhoppningsvis provoceras. Utbudet av konst och kultur har en bredd och andas mod och nytänkande. Det ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på kultur.

”2010 hålls den första Regnbågsparaden i Göteborg, 
idag kallad Pride Parade”
Vår historia
Kontakt

E-post:

info@westpride.se

Växel:


+46 (0)31-301 25 80

Postadress:


West Pride, Box 310 90, 400 32 Göteborg

Org. nr: 802442-0641

Kansli

Tasso Stafilidis

Verksamhetschef

tasso@westpride.se

Agnes Rudbo

Marknads- & Utvecklingschef


agnes@westpride.se

Rebecca Alverfors


Projektledare

rebecca@westpride.se

Jenny Gustafsson

jenny@westpride.se

Utbildningsansvarig

Emma Lindh

Kommunikatör

emma.lindh@westpride.se

Elena Zekaj

Festivalkordinator

program@westpride.se

Styrelsen

E-post:

styrelsen@westpride.se

Ordförande:

ronnie@westpride.se

Presidium

Ronnie Hallgren, ordförande


Emma Gunterberg Sachs, 1:a vice ordförande

Fatha Hassan, 2:a vice ordförande

Ledamöter

Andrea Mattson

Anna Wallin

Richard Brodd

Tanja Lukin

Esättare

(i tjänstgörings ordning)

Fanny Hefte

Jesper Vestlund

Paul Sjöö

Valberedningen

E-post:
valberedningen@westpride.se

Alexandra Ward-Slotte

(sammankallande)

Agneta Wirén


Anne-Marie Ekström


Pär Johansson


Waldemar Wrangel

Revisorer

Jonas Jonasson, auktoriserad revisor, Trevi revision


Patrik Nordin, förtroendevald revisor