Kontakt

Kontakt

E-post:

info@westpride.se

Växel:


+46 (0)31-301 25 80

Postadress:


West Pride, Box 310 90, 400 32 Göteborg

Org. nr: 802442-0641

Kansli

Tasso Stafilidis

Verksamhetschef

tasso@westpride.se

Agnes Rudbo

Marknads- & Utvecklingschef


agnes@westpride.se

Rebecca Alverfors


Projektledare

rebecca@westpride.se

Jenny Gustafsson

Utbildningsansvarig

jenny@westpride.se

Emma Lindh

Kommunikatör

emma.lindh@westpride.se

Elena Zekaj

Festivalkordinator

program@westpride.se

Styrelse

E-post:

styrelsen@westpride.se

Ordförande:

ronnie@westpride.se

Presidium

Ronnie Hallgren, ordförande


Emma Gunterberg Sachs, 1:a vice ordförande

Fatha Hassan, 2:a vice ordförande

Ledamöter

Andrea Mattson

Anna Wallin

Richard Brodd

Tanja Lukin

Esättare

(i tjänstgöringsordning)

Fanny Hefte

Paul Sjöö

Jesper Vestlund

Valberedningen

E-post:
valberedningen@westpride.se
Alexandra Ward-Slotte

(sammankallande)

Agneta Wirén


Anne-Marie Ekström


Pär Johansson


Waldemar Wrangel

Revisorer

Jonas Jonasson, auktoriserad revisor,

Trevi revision


Patrik Nordin, förtroendevald revisor