Dokument

Styrdokument

Våra styrdokument berättar om hur West Pride fungerar, vilka regler som gäller för våra medarbetare och om våra rutiner och arbetssätt. Här lägger vi också upp handlingar från årsmöten.

Arbetsordning för styrelsen

Årsmöteshandlingar 2024

Insamlings- och finansierings policy 2022

Resepolicy styrelse och anställda 2021

Stadgar

Uppförandekod 2021

Verksamhetsrapporter

Varje år sammanfattar vi allt arbete i en årsredovisning där du kan läsa om festivalen, våra utbildningar, kampanjer, ekonomi och mycket mer.

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2013

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2014

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2015

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2016

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2017

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2018

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2019

VERKSAMHETSRAPPORT WEST PRIDE 2023