Utbildningar

West Pride arbetar året runt med att utbilda partners, företag och skolor i mångfalds- och HBTQI-frågor.

Genom West Prides utbildningsverksamhet erbjuder vi grundläggande och fördjupade HBTQI-kunskaper till partner, samt kostnadsfria utbildningar för lärare och elever från förskoleklass till gymnasiet inom Västra Götaland.

West Prides insats är avgörande för att förändra attityder och öka medvetenheten kring normkritik och HBTQI-personers livssituationer. Genom att förbättra HBTQI-kunskapen i skolor påverkar vi och formar framtidens värderingar. West Pride använder konst och kultur som pedagogiska verktyg för att skapa en djupare förståelse och engagemang.


Vill du stärka ditt företags eller din skolas mångfaldsarbete och bli en ännu mer inkluderande arbetsplats? Kontakta oss för mer information om West Prides utbildningar och hur vi kan hjälpa dig att göra skillnad!

Skola

Jenny Gustafsson

Utbildningsansvarig

jenny@westpride.se

 

Företag

Agnes Rudbo

Marknads- & Utvecklingschef, Tillträdande verksamhetschef

agnes@westpride.se