Pride Parade 15 juni

Foto: Daniel Castro

Pride Parade 2024

Pride Parade är West Prides största, mest färgsprakande och välbesökta event under hela festivalen. Paraden är en folkfest för stora som små, HBTQI eller allierad, det är en plats att fira det vi vunnit men även kämpa för allas lika värde. Vi går genom Göteborg för de som är nära oss, de som är långt ifrån oss och för oss själva. Vi är tillsammans - Välkommen till Pride Parade 2024!

I år är paraden längre och mäktigare än vad den har varit tidigare. Vi samlas klockan 12:00 på Gustav Adolfs Torg den 15e juni 2024 där festen börjar med musik, dans och gemenskap.

Klockan 13:00 går vi samlade över Östra Hamngatan, förbi Kungsportsplatsen mot Kungsportsavenyn och vidare upp mot Götaplatsen. Därefter Viktor Rydbergsgatan, Arkivgatan, Geijersgatan, Götabergsgatan via Vasagatan och till Vasaplatsen. Sist över Storgatan och ned till Parkgatan för att återigen gå förbi Stora teatern tillbaka till Kungstorget, via Basargatan, för att landa i Pride Park.

Paradvägen är på hela 2,9 kilometer och tar ca 45-50 minuter att gå.


Bäst av allt?
Du som privatperson behöver inte anmäla dig till Pride Parade, utan bara dyka upp med ett gott humör!

 

Vill du företräda en organisation eller förening?
Då kan du anmäla dig på hemsidan senast den 26 maj helt gratis!

Företräder du ett företag?
Ditt företag behöver vara en partner med West Pride för att kunna delta med logotyp.
För att bli partner kan du kontakta West Prides marknads- och utvecklingschef Agnes Rudbo på agnes@westpride.se.

 

Företräder du en myndighet?
Då går du gratis om du har en utställarplats i Pride Park.
Om du är del av en större myndighet som inte ställer ut i Pride Park kan du kontakta West Prides paradchef Mikaela Del Valle på paraden@westpride.se eller på 076 942 98 73.

English

Pride Parade is West Pride’s largest, most colourful and well-visited event throughout the festival.

The parade is acheerful event for large as small, LGBTQI or allied, it´s a place to celebrate what we have won but also to fight for everyone's equal value. We walk through Gothenburg for those who are close to us, for those that are far from us and for ourselves. We are together - Welcome to Pride Parade 2024!

This year the parade is longer and more powerful than it has been before. We gather at 12:00 on Gustav Adolfs Torg on 15th June 2024 where the party begins with music, dance and community.

At 1 p.m. we go together across Östra Hamngatan, past Kungsportsplatsen towards Kungsport Avenue and further up towards Götaplatsen. Then Viktor Rydbergsgatan, Arkivgatan, Geijersgatan and Götaberggatan via Vasagatan and to Vasaplatsen. Last over Storgatan and down to Parkgatan to once again walk past the Great Theatre back to Kungstorget, via Basargatan, to land in Pride Park.

The road is 2.9 kilometers long and takes about 45-50 minutes to walk.

Best of all?

You as a private person do not need to register for Pride Parade, but just show up with a good mood!

Do you want to represent an organization or association?

Then you can register here on the website by the 26th of May for free!

Are you representing a company?

Your company needs to be a partner with West Pride in order to be able to participate with the logo. To become a partner, please contact Agnes Rudbo, West Pride’s Marketing and Development Manager at agnes@westpride.se.

Are you representing an authority?

Then you go for free if you have an exhibition venue in Pride Park. If you are part of a larger authority that does not exhibit in Pride Park, you can contact West Pride's parade manager Mikaela Del Valle at paraden@westpride.se or at 076 942 98 73.