West Pride tackar Herbox

West Pride tackar Herbox för att ha bidragit med gratis mensskydd i Pride Park under West Pride 2024!


Tillgången till gratis mensskydd är en viktig åtgärd som främjar hälsa, jämlikhet och medvetenhet, vilket gör West Pride ännu mer inkluderande och tillgängligt för alla. Efter samtal med volontärer och festivalbesökare konstaterade vi:

  • Att gratis mensskydd stödjer HBTQI-communityn: Många i HBTQI-personer kan ha utmaningar när det kommer till mens. Genom att erbjuda gratis mensskydd visar Herbox sitt stöd för communityn och vilket stärker känslan av inkludering och stöd under West Pride.
  • Att gratis mensskydd ökar medvetenheten: Genom att erbjuda gratis mensskydd på en stor och synlig plattformsom West Pride, bidrar Herbox till att öka medvetenheten kring menshygien och de utmaningar som många människor möter. Detta kan hjälpa till att bryta stigmat kring mens och uppmuntra öppna samtal om menshälsa.
  • Att gratis mensskydd bekämpar mensfattigdom: Mensfattigdom är ett globalt problem där många människor inte har råd med nödvändiga mensprodukter. Genom att erbjuda gratis mensskydd i Pride Park under West Pride så säkerställer Herbox att alla festivalbesökare, volontärer och artister mlf. har tillgång till de produkter de behöver oavsett ekonomisk situation.
  • Att gratis mensskydd är praktiskt och bekvämt: Under evenemang som West Pride är det viktigt att festivalbesökarna kan fokusera på att njuta av festivalen utan att behöva oroa sig för tillgången till mensskydd. Gratis mensskydd gör det enklare för alla att ha en positiv och bekväm festivalupplevelse.

Tack, Herbox, för att ni gjorde West Pride till en tryggare och mer inkluderande plats! 🌟💖

 

Läs mer om Herbox