Frejaskolan HBTQI-diplomeras

Foto: Hampus Haara

West Pride meddelar med glädje att Frejaskolan i Göteborg blev den första grundskolan i Göteborg och Västra Götalands län som igår HBTQI-diplomerats. Skolan omfattar förskoleklass till årskurs 9.

– Frejaskolan är vår först grundskola som vi HBTQI-diplomerar och även den första i Göteborg och Västra Götalands län,  säger Tasso Stafilidis, verksamhetschef för West Pride och utbildningsledare för diplomeringen.

– Det är jätteviktigt för unga HBTQI-personer att de blir sedda och respekterade i skolan. Då måste skolan jobba aktivt med att motverka fördomar, kränkningar och diskriminering. Nu har Frejaskolan en plan och vi kommer följa deras arbete med spänning, säger Tasso Stafilidis.

I West Prides utbildningsprogram finns HBTQI-diplomering som en processledd kompetensutveckling i sex steg som ska resultera i en handlingsplan för att motverka kränkningar och diskriminering samt främja likabehandling och inkludering.

Frejaskolan har sedan ett år tillbaka genomgått både utbildningar och kompetensutveckling, fått ta del av teaterföreställningar och filmvisning om HBTQI-personers livssituation. Frejaskolans elever har också fått träffa West Pride. Låg- och mellanstadiet har fått besök i sina klassrum och högstadiet har fått se teaterföreställningen Kärlekens Pris med efterföljande samtal. Alla klasser i år 7-9 har även fått klassrumsbesöken.'

HBTQI-diplomeringen innebär att Frejaskolan tagit fram en handlingsplan för att aktivt och systematiskt arbeta med HBTQII-frågor och alla diskrimineringsgrunder. Handlingsplanen som ska genomföras är 3-årig och arbetet granskas av West Pride en gång i halvåret.

Rektorn på Frejaskolan Lena Gustafsson säger så här till P4-Göteborg om hur det känns att skolan blir HBTQII-diplomerad idag;

– Det känns underbart. Och det är goda känslor här på Frejaskolan. Värdegrund och hur man har det i skolan, trygghet och studiero, har med varandra att göra så att man sedan också ska höja skolresultaten. Med värdegrunden, att få vara den man är, är mycket viktigt.

West Pride arbetar för att skapa en inkluderande miljö och motverka diskriminering genom utbildning och medvetandegörande. Frejaskolans HBTQI-diplomering markerar ett viktigt steg i detta arbete och West Pride ser fram emot att följa Frejaskolans fortsatta arbete.

Lena Gustafsson, rektor på Frejaskolan och Tasso Stafilidis, West Prides verksamhetschefFör mer information, kontakta:

Tasso Stafilidis

Verksamhetschef, West Pride
E-post: tasso@westpride.se
Telefon: 031-123 456

Lena Gustafsson

Rektor, Frejaskolan
E-post: lena.gustafsson@frejaskolan.se
Telefon: 031-654 321