10
16
J
U
N
I
2
0
2
4
Festivalprogram
West Pride presenterar ett fullspäckat program med över 250 programpunkter för årets festival som påbörjas med Pre-Pride den 13 maj till 9 juni.

Den färgsprakande festivalveckan tar sedan vid mellan den 10-16 juni.
Till festivalprogram
It´s fact up
Under årets festival sätter vi fakta i centrum. Vi visar
att vi inte accepterar
desinformation och alternativa sanningar. Delta under #itsfactup

Till kampanj
Kontakt

E-post:

info@westpride.se

Postadress:

West Pride,

Box 310 90, 400 32 Göteborg

Org. nr: 802442-0641

Tasso Stafilidis

Verksamhetschef

tasso@westpride.se

Agnes Rudbo

Marknads- & Utvecklingschef

agnes@westpride.se

Rebecca Alverfors

Projektledare

rebecca@westpride.se

Jenny Gustafsson

Utbildningsansvarig

jenny@westpride.se

Emma Lindh

Kommunikatör

emma.lindh@westpride.se

Elena Zekaj

Festivalkordinator

program@westpride.se

Pride Parade

paraden@westpride.se

Pride House

pridehouse@westpride.se

Pride Park

parken@westpride.se

Samband/Logistik

samband@westpride.se

Volontärsamordning

volontar@westpride.se

Redaktionen

redaktionen@westpride.se

InfoCentrum

infocentrum@westpride.se

Viktiga datum

Arrangörs- och programmöten inför festivalen - 22 februari

Programanmälan - stänger 29 februari

Paradanmälan - öppnar 1 mars / stänger 26 maj

Flaggbokning - öppnar 11 mars / stänger 27 maj

Programsläpp - 2 maj

Utställare i parken anmälan öppen - stänger 10 maj

Volontäranmälan - stänger 19 maj

Flaggutlämning - 28 - 29 maj

Info Centrum - 3 juni t.o.m. 14 juni

Flaggperiod - 31 maj - 21 juni

Pre Pride-period - 13 maj t.o.m. 9 juni

Festivaldatum - 10–16 juni

Pride House - 10–16 juni (ej 15 juni)

Konstutställning - 11-20 juni

Pride Park - 13 juni t.o.m. 15 juni

Pride Parade - 15 juni

Flaggåterlämning - 24 - 25 juni

Partnerträffar - 16 maj

”2010 hålls den första Regnbågsparaden i Göteborg, 
idag kallad Pride Parade”
Vår historia
Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar hela verksamheten och gäller även alla våra samarbetspartners och externa aktörer. Alla våra samarbetspartners måste också respektera den kultur som har sina rötter i homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras liv.

Värderingarna innebär att vi ställer oss bakom FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om kvinnors rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter.

West Pride tar avstånd till all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning eller social tillhörighet.

West Pride värnar om ett samhälle utan våld och hot om våld.

Våra värdeord

Gemenskap

West Pride sprider glädje. West Pride är en festival där människor kan mötas och ha roligt tillsammans. Vi erbjuder lustfyllda mötesplatser och tillsammanskänsla. Våra besökare ska känna sig stärkta i sin identitet och i sina livsval.

Öppenhet
På West Pride bemöts alla med respekt. Vi är välkomnande och ömsesidigt inkluderande. Här finns ett tillåtande klimat där debatter och ifrågasättande får ta plats. Här skapas nya möten.

Tillgänglighet


Alla ska kunna vara med på och ta del av West Pride. Vårt mål är en nolltolerans mot icke tillgänglighetsanpassade lokaler och vi erbjuder programpunkter som är tillgängliga utifrån funktionalitet och språk. West Pride är också gratis och öppet för alla besökare.

Engagemang

West Pride vill göra skillnad året om. Vi vill uppmuntra till ett engagemang som sträcker sig långt utanför festivalens tid och rum. West Pride förändrar attityder och verkar ur ett normkritiskt perspektiv för ett hållbart samhälle. Vi är solidariska med andra delar av världen. West Pride ger aldrig upp.

Nyskapande

På West Pride erbjuds konst och kultur av hög kvalitet. Våra besökare ska inspireras, överraskas, utvecklas och förhoppningsvis provoceras. Utbudet av konst och kultur har en bredd och andas mod och nytänkande. Det ska finnas utrymme att utmanas i sin syn på kultur.

Våra Partners
Guld:
Silver:
Brons:
Med stöd av:
Supporter: