”Depression, självmordstankar och självmordsförsök är vanligare hos unga HBTQI-personer än andra”

#itsfactup

It´s fact up - Kampanj 2024

Vi befinner oss i en tid där fakta flyger över våra huvuden, desinformation och alternativa sanningar hotar vår gemensamma förståelse och troll plågar vår digitala vardag. 

Den ökande resistensen mot fakta är ett hot mot demokratin och HBTQI personers rättigheter. Men vi tänker inte låta trollen vinna.  

Nu ska faktan upp på bordet. 

It’s Fact Up.
#itsfactup
Hälsa och sjukvård
 • Depression, självmordstankar och självmordsförsök är vanligare hos unga HBTQI-personer än andra.
  Källa: MUCF
 • Unga intersexpersoner känner sig ofta pressade att genomgå behandling föratt passa in i normen.
  Källa: MUCF
 • Unga HBTQI-personer känner att deras läggning eller könsuttryck påverkarderas yrkesval.
  Källa: MUCF
Hatbrott
 • 22% av alla HBTQI-relaterade hatbrott är transfobiska.
  Källa: BRÅ
 • 49% av alla HBTQI-relaterade hatbrott är homofobiska.
  Källa: BRÅ
Utsatthet i samhället
 • 42 procent av HBTQI personer i Sverige undviker att hålla sin partners hand offentligt.
  Källa: FRA
 • 31 procent av HBTQI personer i Sverige säger att de har blivit trakasserade året innan undersökningen.
  Källa: FRA
 • 39 procent av HBTQI personer i Sverige vågar inte vara öppna.
  Källa: MUCF
 • 22 procent av HBTQI personer i Sverige undviker ofta eller alltid att besöka vissa platser på grund av rädsla för att bli attackerade.
  Källa: FRA
Lagar och regler

West Prides kampanjambassadörer
2024
Ambassadörer