Våld i nära hbtqi-relationer

16:45-17:45
Pride House
11 juni

Våld i nära hbtqi-relationer, stödresurser och samtalsgrupper för hbtqia+

Våld i nära relationer är ett globalt folkhälso- och samhällsproblem som förekommer inom alla grupper. Samtidigt varierar möjligheterna för våldsutsatta att söka och få hjälp från sin omgivning och samhällets stödinstanser. Hbtqi-personer är särskilt sårbara vid våldsutsatthet bland annat på grund av omgivningens bemötande och de rådande heteronormativa föreställningarna kring våld i nära relationer.

Gisela Rossi Santillan som arbetar som verksamhetsledare och kurator på stödjouren Fempowerment berättar vad våld i nära relationer innebär, hur våldsutsatthet kan särskilja sig för hbtqi-personer samt vilka stödresurser som finns att tillgå och var en kan vända sig om en är eller har varit utsatt för våld i en nära relation.

Vi berättar även mer om Fempowerments samtalsgrupper för hbtqi-personer med erfarenhet av våld i nära relationer, samt lärdomar från verksamhetens arbete med hbtqi-personers våldsutsatthet.

Läs om tillgänglighet

Arrangör: Fempowerment

Datum: 11 juni

Tid: 16:45-17:45

Plats: Pride House, Stadsbibliotek, Götaplatsen 3, 412 56

Scen: Hörsalen

Språk: Svenska

Pris: Gratis