Vad har West Pride med förskolan att göra? Intern utbildning

17:00-17:45
Digital föreläsning
20 maj

HBTQI i Förskolan: Förberedelse och Praktik

Föreläsningen är en intern digital utbildning och ger möjlighet för personal i förskolan att få en ökad förståelse för hur förskolefövaltningens medverkan i West Pride hör ihop med förskolans utbildning och undervisning.

Att delta på föreläsningen är en bra förberedelse för dig som undrar hur du kan arbeta och som får frågor från vårdnadshavare.

Vid träffen pratar vi om varför och hur hbtqi-frågor i förskolan är en del av förskolans arbete med mänskliga rättigheter.

Tillfället arrangeras av förskoleförvaltningen Göteborgs Stad med utvecklingsledare inom utvecklingsenheten och riktar sig till personal och rektorer.

Anmäl dig via Göteborgs Stads utbildningsportal.

Obs. Stäm av med din närmsta chef innan du anmäler dig.

Målgrupp: För personal på skola

Arrangör: Förskoleförvaltningen

Datum: 20 maj

Tid: 17:00 - 17:45

Plats: Digital föreläsning

Pris: Gratis

No items found.