Svåra frågor kopplat till HBTQI i skolan

14:00-16:00
Grundskoleförvaltningen
16 maj

Som skola står man i olika dilemma kopplat till elevers rättigheter

På denna workshop kommer vi arbeta med svåra frågor kopplat till HBTQI. Det kan handla om frågor såsom:
  • Hur skapa en inkluderande kultur på skolan där alla känner sig trygga och får vara den man är.
  • Hur hantera en machokultur på skolan, där det inte finns utrymme att uttrycka sig som HBTQI-person utan att riskera utanförskap eller kränkningar.
  • Hur arbeta med HBTQI på skolan, när elever hemifrån får höra att detta inte accepteras och går emot familjens kultur/religion/politiska ståndpunkter.
  • Hur bemöta motstånd kring HBTQI, utan att hamna i polemik och låsta diskussioner
  • Vid detta tillfälle kommer ni på plats få lyfta dilemma. Dessa kommer vi sedan arbeta med i en medskapande process, med syfte att hitta vägar fram för att utveckla arbetet.

Anmälan sker i Utbildningsportalen, sista anmälningsdag 13/5.

Målgrupp: Personal som arbetar i skolan

Arangör: Grundskoleförvaltningen

Datum: 16 maj

Tid: 14:00 - 16:00

Adress: Gamlestads Torg, 415 12 Göteborg

Scen: Konferensrum, Nämnd

Pris: Gratis

No items found.