Inkludering eller heteronorm/könsnorm?

15:15-16:00
Pride House
10 juni

Inkludering, Mellanförskap och Exkludering


Vad innebär det att bli inkluderad eller exkluderad? Eller lite av båda, att så att säga falla mellan stolarna och hamna i mellanförskap?

Såväl inkludering som mellankludering och exkludering kan göras på minst två olika nivåer. Dels hur man rent konkret behandlar sina medmänniskor, och dels vilka system och diskurser man bygger. Ett klassiskt exempel på sistnämnda är heteronormen och den könsnorm som finns inbakad i denna. Alltså normen att varje människa för det första är antingen man eller kvinna, för det andra har detta som den mest centrala (eller rentav enda centrala) faktorn i sin sexualitet, och för det tredje att av de två alternativ som då återstår så är det motsatt kön som är det rätta.

Den först nivån exkluderar ickebinära och intersexuella medan den mellankluderar binära transpersoner. Den andra nivån exkluderar alla sexuella minoriteter som handlar om något annat än kön - Till exempel polyamorösa, sadomasochister och fetischister. Den tredje nivån exkluderar homosexuella, och mellankluderar de tidigare nämnda minoriteterna.

I detta föredrag berättar Xzenu Cronström Beskow (förbundsordförande i SFQ - Sveriges Förenade HBTQIA+-studenter) om dels om föreningens arbete med dessa frågor, och dels om frågorna i sig.

Läs om tillgänglighet

Arrangör: SFQ

Datum: 10 juni

Tid: 15:15-16:00

Plats: Pride House, Stadsbibliotek, Götaplatsen 3, 412 56

Scen: Trappscenen

Språk: Svenska

Pris: Gratis