Från sagostund till kulturkrig

15:15-16:30
Humanisten
14 maj

Queera Sagostunder: En Diskussion om Säkerhet, Politik och Demokrati

Under hösten 2023 stördes en queer sagostund i Göteborg av en åskådare, vilket tvingade arrangörerna att avbryta evenemanget av säkerhetsskäl.

Liknande incidenter har inträffat runtom i landet, och frågan har även blivit föremål för politisk debatt. Varför provocerar dessa sagostunder, ofta ledda av dragartister, så starka reaktioner?

På vilket sätt används barn som ett argument i debatten? Och vilken betydelse har dessa konflikter för demokratin och det offentliga samtalet?

Dessa är några av de frågor som kommer att utforskas under ett offentligt samtal arrangerat av studenter från masterprogrammet Kultur och demokrati vid Göteborgs universitet.

I panelen deltar Tasso Stafilidis, verksamhetschef för West Pride och tidigare riksdagsledamot, Jeanette Sundhall, lektor i kulturvetenskap vid Göteborgs universitet med specialisering inom genusvetenskap och barn- och ungdomskultur, samt en representant från biblioteket.

Välkommen!

Arrangör: Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvetenskaper)

Datum: 14 maj

Tid: 15:15 - 16:30

Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6,  412 55 Göteborg

Scen: J309

Pris: Gratis