EU-seminarium nulägesrapport om EU:s arbete inom HBTQI+

18:00-19:30
Moderaternas kansli
20 maj

Illustratören heter Edwin Friedlander. På bilden: Elvira Löwenadler och Tobias Björk

EU-seminarium

Nulägesrapport om EU:s första hbtqi-jämlikhetsstrategi: strategi för hbtqi-personers lika rättigheter.  

Samtal med moderata kandidater till Europaparlamentet om Moderaternas kontinuerliga arbete inom hbtqi-personers lika rättigheter inom EU.

Inom EU är likabehandling och icke-diskriminering grundläggande rättigheter. Dessvärre utsätts HBTQI-personer för diskriminering, våld och hot i hela EU. EU-kommissionen, parlamentet och Europeiska unionens råd har tillsammans med medlemsstaterna ett gemensamt ansvar att skydda de grundläggande rättigheterna och säkerställa likabehandling och jämlikhet för alla.

Arrangör: Öppna Moderater Väst

Datum: 20 maj

Tid: 18:00 - 19:30

Plats: Otterhällegatan 2, 411 18 Göteborg

Scen: Moderaternas kansli, Stora konferensrummet

Pris: Gratis