Academic Pride

För första gången arrangeras Academic Pride vid Chalmers och Göteborgs Universitet.

Academic Pride skapas för att synliggöra och sprida kunskap kring HBTQI+, normkritik och inkludering inom den akademiska världen för både studenter och anställda.

För att belysa HBTQI-frågor, normkritik och likabehandling nära knytet till akademiska miljöer har Chalmers tillsammans med Göteborgs universitet beslutat att gemensamt att starta Academic Pride, ett komplement till West Pride.

De två universiteten är sedan flera år tillbaka partner till West Pride som årligen arrangeras i Göteborg i mitten av juni. Under West Pride 2024 medverkar bland annat forskare med föreläsningar som belyser HBTQI-frågor ur olika forskningsperspektiv.

Med Academic Pride vill vi vända blicken inåt och undersöka hur vi arbetar med HBTQI-frågor, normkritik och likabehandling idag. Vad gör vi som är bra och vad kan vi göra bättre?

Vi vill skapa akademiska miljöer där alla känner sig välkomna och med arrangemanget får anställda och studenter en möjlighet att lära sig mer om hur man kan implementera dessa frågeställningar i sin vardag.

Föreläsningar kommer blandas med samtal och praktiska erfarenheter.

Planen/tanken är att Academic Pride ska bli ett återkommande evenemang som vartannat år sker på Chalmers respektive Göteborgs universitet. I Academic Pride kan vi blicka inåt och reflektera över våra interna processer samt fungera som en länk till den bredare dialogen som West Pride representerar.

Arrangör: Göteborgs Universitet och Chalmers universitet presenterar

Tid: 14:00 - 17:30

Datum: 13 maj

Plats: Chalmers, Vera Sandbergs Allé, 411 33 Göteborg

Scen: Veras gräsmatta

Språk: Engelska

Pris: Gratis